Tư thế 1.1: múa chạy đàn

ha 427 Videos
31,372Lượt xem

- Cổ tay: Hai cổ tay bắt chéo nhau
- Bàn tay: Hai bàn tay dựng ngược, áp lưng vào nhau, các
ngón để khép và hơi cong về phía lưng bàn tay tạo thành búp
sen thẳng. Để cách ngực khoảng 20 cm
- Cánh tay: Hai cánh tay ngoài hơi đưa cao
- Khuỷu tay: Tạo thành tam giác
- Mắt: Nhìn thẳng.