Động tác 1.7: Bay

ha 427 Videos
3,474Lượt xem

Hai tay để thế 2 (trung) úp bàn tay. khi kéo hai cánh tay xuống
thế 2 (hạ) thì hai cổ tay cong lên. Khi đưa 2 cánh tay lên ngang
vai thì hai bàn tay chúi xuống. Bay = 1 lên + 1 xuống