Động tác 1.11: Chống sườn

ha 427 Videos
714Lượt xem

Hai tay kéo xuống chống vào sườn, và thở hắt ra mạnh 1 cái
Mặt vẫn vênh lên, bĩu môi.