Động tác 1.9: Dâng lên cao

ha 427 Videos
298Lượt xem

Hai bàn tay để ngửa đưa lên cao về hướng 2 và 8. Mặt ngẩng
nhìn lên cao.