Động tác 1.12: Đưa thoi

ha 427 Videos
19,717Lượt xem

Hai tay để ngửa hai bàn tay ở thế 2(hạ). Làm động tác đưa thoi
từng tay một, măt nhìn theo tay đưa.