Động tác 1.10: Phẩy tay

ha 427 Videos
1,120Lượt xem

Hai tay phẩy úp hai bàn tay về hướng 2 và 8, mặt vênh lên
(động tác đỏng đảnh)