Tư thế 1.2: Dâng hoa

ha 427 Videos
1,628Lượt xem

- Cổ tay: Để cao ngang vai (ở cả hai bên)
- Bàn tay: Để ngửa ngón trỏ duỗi thẳng, ngón giữa co vào và
cong hai đốt ngoài, ngón út và ngón đéo nhẫn hơi cong, nhưng
thấp hơn ngón giữa, ngón cái duỗi thẳng.
- Cánh tay: Đưa sang hai bên vai
- Khuỷu tay: co lại thành hình tam giác
- Mặt: Người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng.