Động tác 1.18: Chèo đò

ha 427 Videos
956Lượt xem

Hai tay để thế 3(hạ) bên phải, tay trái úp bàn tay còn tay phải
ngửa bàn tay. Người và mặt nhìn thẳng hướng 1, Bắt đầu vào
chèo thì tay đi lên trước hướng 1, tay đi vát trở lên từ thế 3(hạ)
nên đến thế 3(cao) thì úp bàn tay phải và lật ngửa bàn tay trái.
Sau khi lật xong thì kéo cả hai tay đi vát xuống thế 3(hạ) như cũ.
Khi làm thì mặt nhìn theo tay, đổi bên trái làm tương tự bên phải.