Động tác 1.20: Đẩy thuyền

ha 427 Videos
23,655Lượt xem

Hai tay cầm xào ở thế 3( trung ) bên trái. Tay trái cầm xào ngửa
bàn tay còn tay trái úp bàn tay. Khi đẩy xào thì nghiêng người
sang thế 3 bên phải. nghiêng người theo tay đẩy xào 20 độ, mắt
nhìn theo tay đẩy. Đổi sang bên trái, giốn như bên phải.