Động tác 1.14: Dâng rượu

ha 427 Videos
2,319Lượt xem

Về phương hướng: hai tay chỉ về hướng 2 cao và hạ. Hai tay
cuộn ngón tay như động tác gốc và đứng thẳng cổ tay. Khi ngả
chỉ ngả cổ tay 45 độ về hướng chỉ, mắt nhìn theo tay chỉ. Làm
ngược lại bên trái giống như bên phải.