Động tác 1.19: Rắc dâu

ha 427 Videos
102,344Lượt xem

Hai tay để ngửa bàn tay ở thế 3(hạ) bên phải. Bàn tay chỉ về
hướng 2, người nghiêng theo tay 20 độ, mặt nhìn theo tay rung.
Khi rung hay bàn tay để tả rắc lá dâu, chỉ dung từ cổ tay đến bàn
tay, còn cánh tay giữ nguyên. Đổi sáng bên trái giống bên phải.