Hát lượn (hát đối)

ha 427 Videos
598Lượt xem

Dân tộc: Tày
Địa điểm: Tỉnh Thái Nguyên, vùng Đông Bắc Việt Nam
Nội dung chính: Hát lượn là một điệu hát dân gian truyền thống của dân tộc Tày,
sinh sống tập trung ở vùng thung lũng Đông Bắc như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao
Bằng, Bắc Kạn. Đây là điệu hát mời bạn, hát giao duyên của trai gái trong đám
cưới, hát chúc tụng trong các buổi sinh nhật. Tùy theo tính chất của buổi lễ mà lời,
ý có sự thay đổi, nhưng luôn được giữ đúng điệu hát.
Tiết mục hát lượn “hát đối” của dân tộc Tày, do sinh viên dân tộc thiểu số, Trường
Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc biểu diễn, nhân dịp Liên hoan kiến trúc sư
trẻ toàn quốc lần thứ VII, tổ chức tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Name of type: “luon”- love duet singing
Ethnic group: Tay
Main content: “Lượn” is a traditional folk song tune of the Tay who concentrate
residents in valey areas such as Thai Nguyen, Lang Son, Cao Bang, Bac Kan
provinces. This is song tune sung by boys and girls for seeking their partners, sung
in weddings or birthdays. Its words may be different, but its melodies are in
common.
Love duet singing of the Tay ethnic group is performed by minorities students.