Hát Then Quê noọng Thái Nguyên, Hát Then Pắc Pó, làng Sen nhớ Bác

ha 427 Videos
3,678Lượt xem

1/Tên loại hình: Hát Then Quê noọng Thái Nguyên
Dân tộc: Tày
Địa điểm: Tỉnh Thái Nguyên
Nội dung chính: Quê noọng Thái Nguyên là làn điệu then mới, Nông Văn Khang
đặt lời, do các cháu thiếu nhi Thái Nguyên biểu diễn. Bái hát ca ngợi quê hương
căn cứ địa Việt Bắc chiến khu xưa, nơi Đảng, Bác Hồ đã chỉ đạo cuộc kháng chiến
chống Pháp thành công. Mời mọi người về thăm Thái Nguyên, nơi có rừng cọ, đồi
chè, sông Công, núi Cốc và những bản làng đầm ấm yên vui, con người nơi đây
sâu đậm nghĩa tình.
2/Tên loại hình: Hát Then Pắc Pó, làng Sen nhớ Bác
Dân tộc: Tày
Địa điểm: Tỉnh Thái Nguyên
Nội dung chính: Pắc Pó, làng Sen nhớ Bác là làn điệu then mới, Chu Trần Suốt
đặt lời, do các cháu thiếu nhi Thái Nguyên biểu diễn. Bài hát nói về làng Sen, nơi
Bác đã sinh ra, lớn lên, nuôi dưỡng tâm hồn, ý chí cách mạng trong Bác, đồng thời
nói về Pắc Pó, nơi Bác Hồ đã sống và làm việc khi Bác mới về nước để chỉ đạo
cách mạng Việt Nam. Từ đây, Bác đã làm rạng danh đất nước. Các thế hệ người
Việt Nam mãi mãi biết ơn Người.