Múa hội làng

ha 427 Videos
530Lượt xem

Dân tộc: Tày
Địa điểm: Tỉnh Thái Nguyên
Nội dung chính. Múa hội làng là tiết mục tổng hợp các hoạt động văn hóa
diễn ra trong các hội làng như ném còn, thi giã bánh dầy, đẩy gậy, kéo co...
của dân tộc Tày.