Trích đoạn Mo Mường “Còn mãi câu xa vời

ha 427 Videos
31,090Lượt xem

Dân tộc : Mường
Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa
Nội dung chính: Mo Mường là loại hình văn hóa dân gian đặc sắc, phản ánh nhân
sinh quan, vũ trụ quan độc đáo của dân tộc Mường. Trong đời sống sinh hoạt văn
hóa,  người Mường  thường sử dụng Mo để thực hành nghi lễ. Chủ thể thực hành
Mo Mường là ông Mo, thầy Mo (hoặc Ông Tlượng) - những người nắm giữ tri
thức Mo, họ không những thuộc lòng hàng vạn câu Mo mà còn thông thạo nghi lễ,
tập quán. Trong xã hội Mường, ông Mo là những trí thức dân gian, người có uy tín
trong cộng. Trong các lễ hội truyền thống của người Mường, phần lễ đều do các
ông Mo tiến hành sau đó mới sang phần hội. Vai trò của ông Mo gắn liền với vòng
đời của con người: từ khi sinh ra cất tiếng khóc chào đời, ông Mo cầu cho trẻ hay
ăn, chóng lớn. Khi đau yếu, lạc vía, Mo làm vía mụ sao cho trẻ được khỏe mạnh,
nhanh nhẹn, thông minh. Tuổi trưởng thành, khi đau yếu, mo làm vía giải hạn, trừ
tà ma. Vai trò của ông Mo còn thể hiện qua đám cưới, trong lễ cúng gia tiên hai họ
đến đón dâu hay lễ mừng nhà mới, lễ mát nhà, cầu sức khỏe, bình an... Đến tuổi
già sức cạn, mo làm lễ kéo si mong cho sức khỏe, minh mẫn, sống lâu cho con
cháu được nhờ. Khi nhắm mắt xuôi tay về với Mường Trời, ông Mo đóng vai trò là
cầu nối tiễn hồn người chết sang thế giới bên kia. Vì thế, người Mường luôn tự hào
với cách ví von nếu “không có mo thì không có người Mường. Trong nghi lễ thực
hành Mo Mường thường xuất hiện âm thanh của chiêng Mường.
Trích đoạn Mo Mường “Còn mãi câu xa vời” do nghệ sỹ Xuân Vinh sưu tầm, phát
triển và biểu diễn cùng tốp nữ đoàn nghệ thuật dân tộc Mường, tỉnh Thanh Hóa.