Vũ điệu Gà rừng

Dân tộc: Raglai
Địa điểm: Vùng miền Trung – Tây Nguyên
Nội dung chính: Vũ điệu Gà rừng là tiết mục sáng tác mới dựa trên vũ điệu
dân gian truyền thống – Alơu của người Raglai, ở tỉnh Bình Thuận. Điệu múa
theo nhịp tiết tấu nhanh, sôi nổi, biểu diễn trong các lễ hội, thể hiện bản sắc
văn hóa cộng đồng Raglai và cuộc sống hòa đồng với núi rừng thiên nhiên nơi
cư trú.
Vũ điệu Gà rừng, do NSND Đặng Hùng biên đạo, âm nhạc: Bảo Phúc, do
tốp nam nữ Nhà hát ca múa nhạc Biển xanh biểu diễn.