Múa hát “khu cù tê”

Dân tộc: La Chí
Địa điểm: Tỉnh Hà Giang, vùng Đông Bắc Việt Nam
Nội dung chính: Múa hát diễn ra sau lễ cúng tổ tiên 3 đời của người Là Chí vào
ngày đầu năm mới. Mục đích tạ ơn tổ tiên đã giữ đất, giữ rừng, truyền lại cho con
cháu. Múa hát khu cù tê còn là dịp để con cháu cầu chúc cho tổ tiên vui vẻ, trường
tồn cùng non sông, núi rừng để phù hộ cho gia đình, làng bản.
Tiết mục múa hát “Khu cù tê” do sinh viên dân tộc thiểu số Trường Cao đẳng Văn
hóa Nghệ thuật Việt Bắc biểu diễn.