Hát dân ca Làng Chăm ơn Bác và múa phụ họa

Dân tộc: Chăm
Địa điểm: Vùng ven biển miền Trung
Nội dung chính: Làng Chăm ơn Bác là bài hát mới được sáng tác theo phong cách dân ca của dân tộc Chăm, thể hiện tình cảm của đồng bào Chăm với vị lãnh tụ kính yêu. Bài hát có sự hợp tấu của dàn nhạc cụ truyền thống dân tộc (trống Baranung, gineng, kèn saranai…) và sự phụ họa các vũ điệu: múa khăn, múa Apsara … rất đặc trưng trong văn hóa của đồng bào Chăm., khu vực ven biển miền Trung – Việt Nam.