Động tác 1.25 Lần tay áo

Tay trái để ngửa, bàn tay chỉ về hướng 8. Tay phải cầm ngửa vào cổ bàn tay trái. Tay phải để nguyên còn tay trái xoay 180 độ, bàn tay trái úp, mắt nhìn theo tay lần. Đổi sang bên phải giống bên trái