Đấu chiêng

Dân tộc: Co
Địa điểm: tỉnh Quảng Ngãi
Nội dung chính: Văn hóa cồng chiêng là một trong những thành tố văn hóa
đặc sắc và tiêu biểu gắn liền với đời sống văn hóa-xã hội của các dân tộc vùng
Trường Sơn – Tây Nguyên nói chung, dân tộc Co ở tỉnh Quảng Ngãi nói
riêng. Từ bao đời nay, tiếng chiêng gắn bó máu thịt với đồng bào Co trong
mọi không gian của cuộc sống cũng như cuộc đời con người, từ khi họ sinh
ra, đến khi trưởng thành và trở về với ông bà, tổ tiên. Cồng chiêng và âm
thanh của nó không chỉ kết tinh thành các giá trị văn hóa mang tính bản sắc
của cộng đồng mà còn là vật gửi gắm đời sống tâm linh của cộng đồng Co. Vì
thế, nhiều các gia đình dân tộc Co ở Quảng Ngãi đều có ý thức bảo tồn cồng
chiêng, họ không chỉ tấu chiêng trong lễ hội, hòa vào điệu múa Cà-đáo, mà
phát triển nghệ thuật tấu chiêng lên đấu chiêng so tài, đưa tiếng chiêng hòa
vào tiếng suối, tiếng thác, tiếng gió của vùng núi rừng và tiếng lòng của cộng
đồng người Co ở Quảng Ngãi để gửi vào những vũ điệu cồng chiêng.
Đấu chiêng dân tộc Co, do các nghệ nhân Hồ Văn Thái, Hồ Văn Biên, Hồ
Văn Vương, dân tộc Co, tỉnh Quảng Ngãi biểu diễn.